QuoVadis Nederland BV
TEL: 035-5488701
EMAIL: INFO@QVN.NL
Naar de homepage  HOME
Naar de sitemap  SITEMAP
Naar het contactformulier  CONTACT
Lettergrootte veranderen  A A A
Zoeken naar iets op de website  ZOEKEN

OVERIG - ZORGDECLARATIE

OVERIG - ZORGDECLARATIE

Veel intra-, extramuraal en zelfstandig wonende senioren of gehandicapten maken in meer of mindere mate gebruik van diverse voorzieningen. Aangezien deze diensten niet door iedereen (in dezelfde mate) worden afgenomen, is het erg lastig de kosten te declareren aan de daadwerkelijke gebruiker. Als gevolg daarvan krijgen alle bewoners dezelfde servicekosten doorberekend, ook als er van veel diensten geen gebruik wordt gemaakt.

Automatiseren van declaratiesRechtvaardiger is het, de kosten te factureren aan de daadwerkelijke gebruiker. Doordat iedereen moet betalen voor de diensten die hij zelf gebruikt, zal er efficiënter worden omgesprongen met het personeel en de voorzieningen.

Servicekosten worden individueel vastgesteld. Eén deel bestaat uit vaste servicekosten (onderhoud gebouw en omgeving, bijdrage bewonerscommissie, belastingen, et cetera) en een deel uit persoonsgebonden servicekosten.

Mits de diensten beschikbaar zijn, kan een bewoner tegen betaling zijn woonvoorzieningen uitbreiden door te kiezen voor aanvullende opties. Voorbeelden zijn:

 • zorg - huishoudelijke zorg, vaste verpleegkundige zorg
 • alarm - alarmsysteem, geleverde zorg n.a.v. alarm is ongepland en dus incidenteel
 • telefonie / internet
 • domotica - gebruiker krijgt beschikking over een via een afstandsbediening te bedienen deurautomaat, intercom, cv-systeem, automatische gordijnen, bediening verlichting, maar ook automatisering bij calamiteiten of dementie symptomen 

Ook het gebruik van min of meer incidentele diensten kan geautomatiseerd worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

 • maaltijden
 • ongeplande zorg
 • kiosk
 • kapper
 • fysiotherapie / ergotherapie / logopedie
 • sportfaciliteiten
 • boodschappenbezorging
 • stomerij
 • kerktelefoon

De kosten van incidentele diensten zijn afhankelijk van de mate van gebruik. Het gebruik wordt met bijvoorbeeld een persoonlijke pas verwerkt in een lokaal Point of Sale systeem (bijv. kassa). De lokaal geleverde en geadministreerde voorzieningen worden verzameld in een centrale computer en daar administratief verwerkt.

Op deze wijze heeft bijvoorbeeld de kapper zijn eigen administratie. De betalingen die via de persoonlijke pas zijn gedaan, worden doorgestuurd naar de centrale computer. De kapper ontvangt deze betalingen vanuit de centrale administratie.

De bewoner wordt administratief ontlast, doordat kosten die gedeclareerd kunnen worden bij een derde partij, zoals gemeente of zorgverzekeraar, direct daar worden ingediend.

Altijd op de hoogte
De bewoner krijgt met regelmaat een overzicht van de gemaakte kosten en zijn gebruikersfactuur. Voor iedere bewoner kan een persoonlijke internetomgeving gecreëerd worden, waarbinnen hij altijd inzicht heeft in de tot dat moment gemaakte kosten en de actuele standen.

Tevens kan hij via deze portal rechtstreeks bij aangesloten bedrijven producten en diensten bestellen.

Te denken valt aan een bloemist, supermarkt, hulpmiddelenleverancier, persoonlijke zorgverlener, …

Minder administratieve handelingen
Het registreren en overdragen van geleverde zorg is arbeidsintensief, kostbaar en lastig. Voor iedere handeling door een (zorg)medewerker moeten factuurregels geschreven worden, waarbij het de vraag is of het factuurbedrag wel altijd opweegt tegen de (administratie)kosten.

QuoVadis heeft software laten ontwikkelen waarmee deze afweging eenvoudiger wordt gemaakt. De administratieve lasten worden zeer beperkt, waarmee de overheadkosten van zorgorganisaties veel minder op de begroting zullen drukken.

Binnen het TeleVagt zorgcommunicatiesysteem worden (declarabele) activiteiten van (zorg)medewerkers geregistreerd. Daarbij kan rekening worden gehouden met diverse variabelen die de factuurprijs kunnen beïnvloeden, zoals de medewerker, de locatie van handelen en het tijdstip.

De zorgmedewerker hoeft geen logboek bij te houden van de verrichte handelingen of de cliënt om wie het gaat. Het zorgcommunicatiesysteem doet dit continue. De medewerker wordt administratieve taken uit handen genomen, maar ook de administratie afdeling hoeft slechts de zorgregels in te lezen in het facturatieprogramma. Vervolgens hoeft de factuur alleen nog te worden verstuurd!

Design by www.GrafiMediaGroep.nl
Alle rechten voorbehouden, © 2013 QuoVadis