QuoVadis Nederland BV
TEL: 035-5488701
EMAIL: INFO@QVN.NL
Naar de homepage  HOME
Naar de sitemap  SITEMAP
Naar het contactformulier  CONTACT
Lettergrootte veranderen  A A A
Zoeken naar iets op de website  ZOEKEN

OVER ONS

OVER ONS

Wie zijn wij:

QuoVadis Nederland BV (voorheen GEWA Nederland BV / GEWAnl) is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor Alarmering, Bediening en Communicatie.

QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk. QVN produceert geen producten, maar gebruikt bestaande hulpmiddelen om adequate oplossingen te kunnen bieden aan haar cliënten. Dit betreft zowel instellingen als particulieren.

Scope
De scope van QuoVadis is als volgt gedefinieerd:

“Het adviseren, verkopen, monteren en servicen van medisch- technische hulpmiddelen ter compensatie van lichamelijke, cognitieve, spraak- en of ouderdomsbeperking, in in- en extramurale omgevingen.””

Missie/visie 

"QuoVadis Nederland (QVN) zorgt voor implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij de MENS centraal staat."
 

  • Het centraal staan van de mens geldt niet alleen voor klanten maar zeker ook voor de medewerkers van QVN. Een ieder zal door QVN met respect worden behandeld. Hier vind u meer informatie over onze medewerkers.
     
  • De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook de verstrekkers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van deze gebruikers groep.
     
  • QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om de (gehandicapte) mens in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.
     
  • QVN heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zoals kwaliteit- en duurzaamheidseisen van de producten, de dienstverlening en het management systeem zelf. QVN streeft naar continue verbetering van al deze kwaliteitsaspecten.
 
Design by www.GrafiMediaGroep.nl
Alle rechten voorbehouden, © 2013 QuoVadis