QuoVadis Nederland BV
TEL: 035-5488701
EMAIL: INFO@QVN.NL
Naar de homepage  HOME
Naar de sitemap  SITEMAP
Naar het contactformulier  CONTACT
Lettergrootte veranderen  A A A
Zoeken naar iets op de website  ZOEKEN

CERTIFICERING

CERTIFICERING

ISO 9001:2008 
Kwaliteit en meetbaarheid zijn belangrijke factoren voor goede bedrijfsvoering.
In oktober 2015 hebben wij wederom het certificaat mogen ontvangen. 

Het ISO 9001 certificaat bepaalt dat bedrijfsprocessen beschreven moeten worden en dat er gewerkt wordt volgens dat wat beschreven is. Tevens is het een managementinstrument. Omdat het volledige inzicht biedt in de bedrijfsprocessen, zijn ook mogelijkheden tot procesmatige kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

Uiteraard is het werken aan een goede bedrijfsvoering niet afgerond met het behalen van het certificaat. Nu de schone taak om het certificaat te behouden en de bedrijfsprocessen nog verder te optimaliseren.

 

WDTM Ketenkeurmerk Persoongebonden Alarmeringsdiensten
WDTM heeft het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten ontwikkeld. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hieronder worden processen geoptimaliseerd wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Het keurmerk is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten. om objectiviteit te waarborgen is het model getoetst door een externe en onafhankelijke organisatie. Alleen speciaal hiervoor opgeleide auditeurs mogen audits afleggen. Zo stelt het keurmerk installateurs in staat door middel van checklistsen werkprocedures een optimale dienstverlening te garanderen. De objectieve normeringen stellen zorgcentrales in staat eenvoudiger prijsdifferentiatie toe te passen, wat leidt tot een evenwichtiger dienstenaanbod tegen concurrerende tarieven. Consumenten tenslotte zijn er zeker van dat gecertificeerde partijen gebruik maken van objectieve normeringen en duidelijk protocollering ten behoeve van de veiligheid en betrouwbaarheid.

We hebben de certificering als aanbieder, leverancier en installateur. In  2016 hopen we tevens als alarmeringscentrale te worden gecertificeerd.

Design by www.GrafiMediaGroep.nl
Alle rechten voorbehouden, © 2013 QuoVadis